0262 643 11 62
info@kurtlar.com.tr
 
       Yaralanma Veya Vefat Hasarları Durumunda Gerekli Evraklar
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ölümlerde T.C.kimlik numarası olarak varislerin  T.C.kimlik  numaraları talep edilmektedir.) 
 • Talep yazısı 

  Ayrıca ek olarak; 

  Vefat durumunda: 
 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı 
 • Veraset ilamı tasdikli örneği 
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği 
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir belge veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
 • Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından varislerin adres bilgileri 
 • 20.000 TL üzeri hasarlarda; 
  * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi 
  * Tüzel kişiliklerde, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

  Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) durumunda: 
 • Malüliyeti gösterir heyet raporu "en son tedavinin bitiminden itibaren 12 ay geçtikten sonra özürlüler yönetmeliğine uygun sağlık kurulu raporu " 
 • Malülün gelir durumunu gösterir belge ve mesleği ile ilgili bilgi 
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi 
 • Ödeme mektup havalesi yoluyla yapıldığından adres bilgileri 
 • 20.000 TL üzeri hasarlarda; 
     - Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
     - Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası


ANASAYFA    |    ÜRÜNLERİMİZ     |    ONLINE TEKLİF AL    |    HAKKIMIZDA    |    İLETİŞİM