0262 643 11 62
info@kurtlar.com.tr
 
       Zorunlu Trafik Sigortası Hasarları
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı 

 • Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise) 

 • Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti  

 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 

 • Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) 

 • Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası 

 • Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı
  talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik numarası 

 • 20.000 TL üzeri hasarlarda; 
  * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
  * Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası 

 • Hasar fotoğrafları


ANASAYFA    |    ÜRÜNLERİMİZ     |    ONLINE TEKLİF AL    |    HAKKIMIZDA    |    İLETİŞİM